Hjem
Finn oss
Medarbeidere
Om klinikken
Timebestilling
Fakta
Utdanning
Uten henvisning
Dokumentasjon
Sykehusvalg
Lenker

 

Søk i nettstedet


AktiFys A/S
Hauketoveien 8
1266 Oslo
Tlf.: 22 76 38 50
Mail: post@aktifys.no

Utskriftsvennlig versjon
Forebygging gir gevinster
7. februar 2017
STAMI.jpgMuskel- og skjelettplager er blant de største helseutfordringene i Norge når det gjelder omfang og kostnader i form av redusert helse og produksjonstap. Forebygging kan spare virksomhetene og samfunnet milliarder.
 

Skrevet av


Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har regnet på hvor stor del av helseplagene, sykdommene og skadene blant yrkesaktive som kan tilskrives ugunstige faktorer i arbeidsmiljøet. Selv om det alltid vil være knyttet usikkerhet til slike utregninger, utgjør de et viktig grunnlag for å prioritere hvilke arbeidsfaktorer de praktiske forebyggende tiltakene bør rettes mot.

Korsrygg- og nakkesmerter bidrar til det største helsetapet i den norske befolkningen, og utgjør nesten 40 prosent av alle sykefraværsdagene i løpet av et år. Nasjonale tall viser at 55 prosent av alle sysselsatte (om lag 1,4 millioner personer) rapporterer å ha vært plaget med smerter i nakke/skulder og/eller rygg i løpet av en måned.

STAMIs studier anslår at opp mot 35 prosent og 23 prosent av tilfellene med henholdsvis korsrygg- og nakkesmerter kan tilskrives summen av psykososiale og mekaniske arbeidsmiljøfaktorer som for eksempel høye jobbkrav, lite selvbestemmelsesrett, lite støtte fra ledelsen, arbeid med bøyd nakke, løft i vonde stillinger, arbeid i knestående stilling/på huk og stående arbeid.

Mange yrkesgrupper har utfordringer knyttet til mekaniske arbeidsmiljøfaktorer, og disse er viktige når vi ser på omfang og samfunnsmessige kostnader i form av arbeidsrelatert sykefravær og arbeidsuførhet.

Den nasjonale sykefraværsstatistikken viser at 10 prosent av alle sykefraværsdager skyldes ryggsmerter. Med utgangspunkt i STAMI sine utregninger, som samsvarer med utregningene som er gjort i regi av WHO, anslår de at drøyt en tredel av alle tilfeller med korsryggsmerter kunne ha vært unngått dersom alle kjente risikofaktorer i arbeidsmiljøet hadde vært helt eller delvis fjernet. Dersom vi går ut fra at forekomsten av sykefravær på grunn av ryggsmerter ble redusert tilsvarende, vil dette utgjøre en årlig kostnad på nærmere 2,3 mrd. kroner.

Les hele saken fra STAMI her…

Manipulasjon med placeboeffekt
25.08.2017 11:35
 Les mer
NSAIDs bedre enn placebo
08.08.2017 13:46
 Les mer
IA-rapport: Halvveis til sykefraværsmålet
28.06.2017 14:10
 Les mer
Medikamenter holdt ikke hva de lovte
26.06.2017 15:28
 Les mer
Muskel- og skjelett forårsaker mest produksjonstap
15.06.2017 13:23
 Les mer
Ryggprosjekt søker pasienter
31.05.2017 15:18
 Les mer
Muskelskjelettsatsingen inviterer til konferanse
31.05.2017 09:48
 Les mer
Vanligst med artrose i flere ledd
30.05.2017 12:38
 Les mer
Anbefaler ikke kneoperasjon
29.05.2017 12:03
 Les mer
Dette er Modic-forandringer
29.05.2017 10:21
 Les mer
Snakker om muskelskjeletthelse og arbeidsliv
16.05.2017 13:53
 Les mer
Rygg og nakke plager flest
16.05.2017 09:42
 Les mer
Folk som mistrives på jobb, har oftere flere smerteplager
10.05.2017 10:11
 Les mer
Danske anbefalinger om korsryggbehandling
28.04.2017 12:50
 Les mer
NSAIDs hjelper en av seks ryggpasienter
11.04.2017 13:59
 Les mer
Neste års fagseminar i Svolvær
31.03.2017 14:58
 Les mer
Kritiserer unødige CT og MR-undersøkelser
22.03.2017 12:29
 Les mer
Legemiddelverket advarer: alvorlig feil på adrenalinpenn
22.03.2017 09:42
 Les mer
Seminaret 2017 er i gang!
16.03.2017 15:32
 Les mer
Videreutdanning i ultralyd av muskelskjelettsystemet
14.03.2017 10:04
 Les mer
Nattarbeid kan ha sammenheng med økt smertefølsomhet
13.03.2017 15:40
 Les mer
Folkehelseinstituttet advarer: Økt forbruk og mer paracetamol-forgiftning
09.03.2017 13:13
 Les mer
Ryggsmerter kan forkorte livet
08.03.2017 15:45
 Les mer
Videreutdanning i bruk av injeksjoner i muskelskjelettsystemet
07.03.2017 13:25
 Les mer
Degenerative meniskrupturer bør ikke opereres
01.03.2017 09:57
 Les mer
Til toppen av siden